به گزارش افکارنیوز،

شاید  زمانی که با شما از  نقاشی صحبت می شود تنها  چیزی که در ذهن شما نقش می بندد ، نقاشی با مداد رنگی و قلم مو روی کاغذ یا بوم نقاشی باشد اما هنر نقاشی دنیای بی پایانی دارد به گونه ای که هنرمندان می تواند با هر متریالی که فکر کنند اثر هنری خود را به ثبت رسانند.

 یکی از سطوحی که می توان روی آن طرح های زیبایی را ثبت کنیم چوب است که  به راحتی می توان آن را  تهیه کرد و رویش نقاشی کشید.

در همین زمینه هنرمندی با نام " پاتریکا" با خراش دادن سطح چوب ، تصاویر زیبایی از حیوانات نقاشی کرد و او معتقد است همه  می توانند طرح های زیبا و دلخواه را بر روی وسایل چوبی مختلف و تکه چوب های ساده پیاده کرده و از این طریق وسایل تزیینی و دکوری زیبایی داشته باشند.

در ادامه تعداد زیادی از این تصاویر را مشاهده می کنید.