به گزارش افکارنیوز،

محمدرضا اسدی معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران اظهار کرد: ۲۰۰۰ فقره وام اشتغالزایی ۱۵ میلیون تومانی تا پایان آذر ماه سال جاری،  به مددجویان معلول تحت پوشش بهزیستی استان تهران اعطا شده است.

وی ادامه داد: موعد باز پرداخت وام اشتغال ویژه مددجویان معلول تحت پوشش بهزیستی استان تهران، بلافاصله پس از دریافت است و بدون تعیین هیچ بهره ای از متقاضیان دریافت کننده وام اخذ می شود.

معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران خاطرنشان کرد: مددجویان معلولی که گواهی و مدرک فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای در رشته های مختلف را دارند، می توانند برای دریافت وام اشتغال بهزیستی اقدام کنند.

اسدی اضافه کرد: علاوه بر 2000 مددجویی که در سال 96 وام اشتغال را از بهزیستی استان تهران دریافت کرده اند، 2000 مددجو نیز پشت نوبت دریافت این وام قرار دارند.

وی تصریح کرد: اعطای وام اشتغال به مددجویان معلول تحت پوشش بهزیستی استان تهران که متقاضی دریافت این وام بوده و در حال حاضر پشت نوبتی به شمار می روند، به تامین اعتبار ویژه این بخش از سوی دولت بستگی دارد.

معاون امور توانبخشی بهزیستی استان یادآور شد: بانک عامل اعطای وام در هر یک از شهرستان ها به مددجویانی که وام به آنها تعلق گرفته است، متفاوت بوده و بر اساس بودجه اختصاص یافته به هر استان وام اشتغال به مددجویان پرداخت می شود.