به گزارش افکارنیوز،

اعضای شورای شهر تهران فردا در چهل و پنجمین جلسه رسمی شورای شهر که از ساعت 8 صبح آغاز می‌شود لایحه بودجه سال 97 شهرداری تهران را بررسی خواهند کرد.

گفتنی است؛ این جلسه تا ساعت 16 در محل تالار‌ شورا ادامه خواهد داشت. همچنین اعضای شورای شهر تهران تقاضای‌ تحقیق و تفحص‌ در عملکرد مالی و اجرایی مؤسسه همشهری‌ در فاصله‌ سال‌های 84 تا 96 را بررسی خواهند کرد و گزارش کمیسیون تخصصی‌ و نماینده متقاضیان‌ تحقیق و تفحص‌ قرائت خواهد شد.

همچنین طرح الزام شهرداری تهران به تهیه و ارائه لایحه رویداد تهران 1400 بررسی می‌شود.

گفتنی است؛ طرح سیاست‌ها، راهبردهای اساسی، اولویت‌ها و مسائل کلیدی‌، الزامات، ویژگی‌ها و رویکرد‌های تدوین برنامه پنج‌ ساله سوم توسعه شهر تهران و برنامه راهبردی‌ عملیاتی شهرداری تهران بررسی می‌شود و گزارش کمیسیون‌ برنامه و بودجه قرائت خواهد شد.

همچنین حسابرسان رسمی شورای شهر تهران جهت حسابرسی سال 96 شهرداری تهران انتخاب می‌شوند.