به گزارش افکارنیوز،

فاطمه عباسی، مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور در امور بانوان و خانواده اظهار کرد: به تمام مددجویان دارای مهارت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، وام اشتغالزایی۲۰ میلیون تومانی اعطا می‌شود.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت پشت سر گذاشتن فرآیند آماده سازی شغلی مددجویان متقاضی وام اشتغالزایی، تصریح کرد: مددجویان فوق پس از طی فرایند آماده سازی شغلی، برای دریافت وام ۲۰ میلیون تومانی به بانک‌های طرف قرارداد با سارمان بهزیستی کشور معرفی می‌شوند.

مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور در امور بانوان و خانواده، خاطرنشان کرد: تصمیم نهایی برای تعیین سقف مبلغ اعطای وام به هر یک از مددجویان متقاضی که درخواست آن‌ها به تایید نهایی می‌رسد، توسط کمیته اشتغال تعیین می‌شود.

عباسی با اشاره به ضرورت دارا بودن مهارت مورد نیاز و همچنین ارائه مدارک درخواستی از هر یک از مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی که متقاضی دریافت وام اشتغال هستند، تاکید کرد: مددجویان فوق پس از پشت سر گذاشتن مراحل مذکور، وامی با کارمزد ۱ تا ۴ درصد دریافت می‌کنند.

وی در ادامه یادآور شد: به طور معمول زمان باز پرداخت وام اشتغالزایی مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی، یک سال پس از دریافت مبلغ به تایید رسیده، در نظر گرفته می‌شود.

مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور در امور بانوان و خانواده اضافه کرد: وام اشتغال به تمام مددجویان واجد شرایط، از جمله زنان سرپرست خانوار، افراد بهبود یافته معضل اعتیاد و سایر گروه‌های جامعه هدف، تعلق خواهد گرفت.