به گزارش افکارنیوز،

محمدرضا اسدی معاون توسعه و پیشگیری بهزیستی استان تهران اظهار کرد:زندان سروش متعلق به نیروی انتظامی است و بهزیستی استان تهران تنها برای صدور مجوز برای تغییر کاربری این مرکز به منظور نگهداری از معتادان متجاهر اعلام آمادگی کرده است.

وی در ادامه تصریح کرد: بهزیستی استان تهران نمی تواند مثل 2 مرکز اخوان و شفق مدیریت زندان سروش پس از تغییر کاربری را بر عهده بگیرد، زیرا امکانات مورد نیاز برای این امر را ندارد.

معاون توسعه و پیشگیری بهزیستی استان تهران با رد گفته برخی از مسئولان نیروی انتظامی مبنی بر واگذاری زندان سروش به بهزیستی استان تهران خاطرنشان کرد: ما در راستای وظایف خود مبنی بر صدور مجوز مراکز ماده 16 تنها می توانیم برای این مرکز مجوز فعالیت صادر کنیم.

شمسی اضافه کرد: اینکه نیروی انتظامی بخواهد مدیریت زندان سروش پس از تغییر کاربری را به چه شخص یا ارگانی واگذار کند، به خود این نهاد مرتبط است.

وی یادآور شد: در صورت تغییر زندان سروش به مرکز نگهداری از معتادان متجاهر، این مرکز برای اداره خود به نیروی انسانی نیاز دارد که بهزیستی از پس تامین و استخدام نیروی مورد نیاز این مجموعه برنمی آید.