به گزارش افکارنیوز،

روز دهم آبان ماه سال گذشته بود که ماموران انتظامی کلانتری 112 ابوسعید در تماس با بازپرس کشیک قتل تهران خبر فوت مشکوک مرد میانسالی دادند که روی تخت بیمارستان جان سپرده بود.

در گزارش ماموران انتظامی عنوان شده بود که مرحوم مردی 60 ساله بوده که علت فوتش مسمومیت با متادون عنوان شده است.

پس از این گزارش با توجه به شکایت پسر های این مرد پرونده ای در شعبه دهم بازپرسی دادسرای ناحیه 27 تهران تشکیل شد و رسیدگی به این موضوع به صدور نظریه پزشکی قانونی موکول شد.

امروز صبح پسران متوفی در دادسرای جنایی حضور یافتند و شکایت خود را به این شکل بار دیگر در برابر بازپرس دشتبان مطرح کردند: پدر ما در بیمارستان فوت شد و ما از کادر درمان بیمارستان که با غفلت خود چنین بلایی را سر پدرمان درآوردند شکایت داریم.

پسر این خانواده ادامه داد: پدر ما از مدتی پیش از فوت به کمردرد دچار شده بود. طبق نظریه پزشکش دقیقا قرار بود فردای روز واقعه زیر تیغ عمل برود اما از آنجایی که درد امان او را بریده بود برای رفع درد و به توصیه همان پزشک جراح ترامادول مصرف می کند تا به این شکل به درد خود التیام دهد و بتواند شب را صبح کند.

این مرد در ادامه گفت: پدر ما بر اثر اینکه درد شدت داشت و فرصت خوابیدن را از او گرفته بود به اشتباه چند بار دیگر نیز از قرص ترامادول مصرف می کند تا اینکه سر صبح حالش خراب می شود. مصرف هفت ترامادول بر او اثر بدی گذاشته بود و به این ترتیب سریعا با اورژانس تماس گرفتیم و او را به بیمارستان رساندیم.

این مرد جوان در ادامه افزود: پدرم در بیمارستان به هوش آمد و سالم و سلامت بود. ما او را دیدیم و خودش هم به ما تعریف کرد که به دلیل قرص های ترامادول چنین بلایی سرش آمده است اما 14 ساعت از سلامت نگذشته بود که با ما تماس گرفتند و گفتند او فوت کرده است. ماجرا را از پرستارش پرسیدیم که او به ما گفت شبانه و به دلیل اینکه پدرم به دلیل درد پایش سر و صدا میکرد به او آمپول مورفین تزریق کرده و این کار آنها باعث شده پدرم در  خواب دو بار سکته قلبی کند و بر این اثر فوت شود.

در ادامه با مشخص شدن نظریه پزشکی قانونی پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستور بازپرس دشتبان به دادسرای ناحیه 19 تهران فرستاده شد.