به گزارش افکارنیوز،

در این جلسه که عکاسان و خبرنگاران بی شماری حضور داشتند و اهمیت خبر رسانی به لحظه در این موضوع بر هیچ کس پوشیده نیست هر فردی که در صحن علنی حضور داشت سعی می کرد به عنوان خبرنگار ظاهر شود و دقیق ترین اخبار را مخابره کند.

بر این اساس مخاطبین بسیاری در فضای مجازی خبر استعفای آقای شهردار و نتیجه ای شورای شهر خواهد گرفت را دنبال می کردند؛ در این میان یکی از اعضای شورای شهر تهران سعی داشت تا از دیگر خبرنگاران پیشی بگیرد و به جای بحث و بررسی پیرامون استعفای شهردار تهران، برنامه لایو را در اینستاگرام خود پوشش داد که تعجب بسیاری از متخصصان را برانگیخت.

محمد جواد حق شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر که سعی داشت این برنامه را به طور زنده پوشش دهد پس از دقایقی از برگزاری جلسه علنی تلفن همراه خود را در لیوان قرار دارد و از آن به عنوان پایه فیلمبرداری استفاده کرد تا بتواند در جلسه حضور داشته باشد و در موافقت با استعفای شهردار تهران اظهار نظر کند.

گفتنی است که تنها 11 نفر در آن لحظه برنامه زنده اینستاگرامی آقای نماینده را دنبال می کردند.

فعالیت اینستاگرامی رئیس کمیسیون فرهنگی در جلسه استعفا

فعالیت اینستاگرامی رئیس کمیسیون فرهنگی در جلسه استعفا

فعالیت اینستاگرامی رئیس کمیسیون فرهنگی در جلسه استعفا