به گزارش افکارنیوز،

سید حسین رسولی عضو شورای شهر تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه معیارهای شورا برای انتخاب شهردار جدید چیست؟ گفت: ویژگی‌های شهردار مورد نظر تهران را در 3 ماه دوره گذار که شامل زمان برگزاری انتخابات تا روی کار آمدن شورا بود نهایی کردیم.

 خزانه‌دار شورای شهر تهران با بیان اینکه مروری بر آن فرآیند‌ها خواهیم داشت، تا مجدد شهردار تعیین کنیم، بیان کرد: باتوجه به ترکیب شورا به لحاظ نظری، تغییری در کلیات معیارات انتخابات شهردار داده نخواهد شد.

وی تصریح کرد: آنچه که به عنوان چالش یا مشکل پیش‌روی شهردار جدید است همان مواردی بوده که در دوره آقای نجفی هم مطرح بوده و مهمترین آنها شامل آلودگی هوا، ترافیک و وضعیت عدم تعادل بین منابع و مصارف است.

رسولی با تاکید بر اینکه ما در شورای شهر به دنبال ایفای وظایف خود هستیم، بیان کرد: یکی از این موارد تقویت شفافیت در مسائل مالی و مقرراتی است که با جدیت آن را دنبال خواهیم کرد، و تغییری در این استراتژی داده نخواهد شد.

وی در پایان به اشاره به راه اندازی سایت انتشار قرار دادهای بالای یک میلیارد تومان شهرداری خاطر نشان کرد: افتتاح سامانه شفافیت شهرداری تهران اقدام خوبی بود که شهردار بعدی هم آن را ادامه خواهد داد.