به گزارش افکارنیوز،

انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی کشور اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار در حال حاضر 790 مهدکودک در استان تهران فعالیت می کنند که مجوز فعالیت خود را از سازمان بهزیستی کشور مجوز دریافت کرده اند.

وی در ادامه تصریح کرد: در کنار مهدهای کودک مجاز در استان تهران حدود، 300 مهدکودک نیز به صورت غیرمجاز و بدون دریافت مجوزهای لازم از سازمان بهزیستی به نگهداری کودکان اقدام می کنند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: از مجموع مهدکودک های غیرمجاز تاکنون بیش از 100 مهدکودک به دلیل نداشتن مجوز مورد تایید بهزیستی کشور، تعطیل و پلمپ شده اند.

محسنی بندپی در ادامه تاکید کرد: مهدهای کودک غیرمجاز برای ادامه فعالیت با بهزیستی وارد رایزنی شده و مقرر شده که پس از رعایت استانداردهای مورد تایید سازمان بهزیستی کشور و تایید مسئولان ناظر این سازمان، مجوز ادامه فعالیت برای آنها صادر شود.

وی یادآور شد: پس از به دست آمدن نتیجه نهایی رایزنی ها برای ادامه فعالیت مهدهای کودک هایی که از دیگر سازمان ها و نهادهای کشور مثل شهرداری و سازمان تبلیغات و دیگر مجموعه ها مجوز دریافت کرده اند، مجوزهای لازم از طرف سازمان بهزیستی کشور صادر می شود.