به گزارش افکارنیوز،

محمد درویش عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور و مدیر کل سابق دفتر مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست در رابطه با انتقال آب به داخل کشور اظهار کرد: احیای دریاچه ارومیه مستلزم خرید آب از کشورهای دیگر نیست و احیای دریاچه زمانی اتفاق می افتد که مردم ساکن آن ناحیه سبک زندگی خود را متناسب با واقعیت های حوضه آبخیز دریاچه تغییر دهند.

وی با بیان اینکه با افزایش اراضی کشاورزی در اطراف دریاچه ارومیه با کمبود آب مواجه شده ایم گفت: آب دریاچه ارومیه می تواند حدود 300 هزار هکتار اراضی کشاورزی را تامین کند، اما زمانی که وسعت اراضی کشاورزی را به 680 هزار هکتار افزایش می دهیم، این گونه می شود که با کمبود آب روبه رو می شویم .

درویش با اشاره به صرف نظر کردن از کشاورزی ناپایدار با توسعه گردشگری در استان تصریح کرد: ساکنان منطقه دریاچه ارومیه برای اینکه از کشاورزی ناپایدار صرف نظر کنند، باید بخشی از درآمدهای خود را از گردشگری با ورود گردشگران از کشورهای آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق تامین کنند و همچنین باید از طریق تولید انرژی پاک همچون انرژی خورشیدی درآمدزایی صورت گیرد.

وی در ادامه افزود: از جمله خطاهایی که دریاچه ارومیه را به وضع کنونی کشاند، صادر کردن آب مجازی از حوزه خود و تولید چغندر قندبرای دریافت سود بیشتر بود. تا زمانی که این وضع ادامه داشته باشد، نمی توان برای احیای دریاچه امیدوار بود.

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور و مدیر کل سابق دفتر مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست با اشاره بهانتقال آب از رود ارس ترکیه برای احیای دریاچه ارومیه اظهار کرد: برای احیای دریاچه ارومیه نیازی به انتقال آب از کشور ترکیه نیست چرا که این انتقال مانند مورفین عمل خواهد کرد. این دارو را برای تسکین درد تجویز می کنند اما این باعث می شود که بیمار دنبال درمان پایدار بحران خود نباشد. درمان پایدار بحران دریاچه ارومیه زمانی اتفاق می افتد که ما متناسب با توانمندی های اکولوژیکی دریاچه ارومیه به تحکیم منابع خود در حوزه صنعت کشاورزی و خدمات بپردازیم.