به گزارش افکارنیوز،

مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور در امور زنان گفت: حداقل دستمزد زنان سرپرست خانواری که می‌خواهند تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار گیرند، باید کمتر از 40 درصد حقوق تعیین شده وزارت کار باشد.

فاطمه عباسی مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور در امور زنان و خانواده به تشریح شرایط مورد نیاز زنان سرپرست خانوار برای تحت پوشش بهزیستی قرار گرفتن، پرداخت.

عباسی در این خصوص اظهار کرد: حداقل درآمد و دستمزد زنان سرپرست خانواری که می‌خواهند تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور قرار بگیرند، باید کمتر از 40 درصد حقوق تعیین شده وزارت کار باشد و این زنان باید نان آور و سرپرست خانواده محسوب شوند.

وی در ادامه تصریح کرد: زنان سرپرست خانوار با شرایطی که گفته شد، تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور قرار می‌گیرند و از خدماتی چونمستمری ماهیانه که به سایر مددجویان آن پرداخت می‌شود، بهره‌مند می‌شوند.

مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور در امور زنان و خانواده یادآور شد: زنان سرپرست خانوار نیز به محض توانمندی و بهبود شرایط و همچنین رسیدن حقوق آن‌ها به بالای 40 درصد حقوق وزارت کار، به تدریج از چرخه حمایتی خارج و پشت نوبتی‌ها جایگزین آن‌ها می‌شوند.

عباسی با اشاره به آمار 3 میلیون نفری زنان سرپرست خانوار در کشور یادآور شد: 200 هزار تن از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور هستند و از انواع خدمات مالی، مشاوره‌ای در قالب مهارت های زندگی و همچنین کمک هزینه‌های تحصیلی برای فرزندان خود و غیره بهره‌مند می‌شوند.

وی در تشریح حمایت‌های سازمان بهزیستی کشور از زنان سرپرست خانواری که تحت پوشش این سازمان هستند، تصریح کرد: حمایت از این زنان تنها شامل حمایت‌های مالی نمی‌شود و سازمان برای توانمندسازی آن‌ها نیز برنامه ریزی‌های لازم را در دستور کار خود دارد و طرح‌هایاشتغالزایی و توانمندسازی ویژه‌ای را در قالب دو طرح «گروه همیاران» و همچنین «طرح تامین مالی خرد» اجرا می‌کند.

آیین نامه زنان سرپرست خانوار تغییر می کند

مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: مستمری ماهیانه زنان سرپرست خانوار مثل سایر گروه‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور است و با توجه به افرادی که تحت تکفل خود دارند، ماهیانه مبلغی به حساب آن‌ها واریز می‌شود.

عباسی تصریح کرد: سازمان بهزیستی کشور در تلاش است تا آیین نامه فعلی تحت پوشش قرار دادن زنان سرپرست خانوار را تغییر بدهد و از 40 درصد دریافتی حقوق بر اساس حقوق وزارت کار، زنان سرپرست خانواری را تحت پوشش قرار بدهد که حقوق آن‌ها از 50 تا 60 درصد حقوق تعیین شده وزارت کار کمتر باشد و بر این اساس تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش این سازمان بیشتر از گذشته خواهد شد و روند فعلی تسهیل می‌شود.