به گزارش افکارنیوز،

الهام فخاری عضو شورای شهر تهران با اشاره به حواشی موجود در حوزه جمع آوری پسماند و زباله، اظهار کرد: برخی از دوستانم به من هشدار داده بودند که چون حوزه پسماند، حوزه خطرناکی است، وارد آن نشوم، اما من می‌گویم هنگامی که حوزه پسماند تا این اندازه حساس است، ‌باید به شرایط افرادی که در حاشیه این موضوع و در معرض آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن هستند، جدی‌تر نگاه کنیم.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به کسانی که با به کارگیری کودکان اقدام به جمع آوری پسماند می‌کنند، گفت: این‌ها گروه‌هایی هستند که از طریق جمع آوری پسماند،‌ درآمد قابل توجهی را کسب می‌کنند.

وی با بیان اینکه از طرف شورا آمادگی لازم برای برنامه‌ریزی مشترک با نهادهای مرتبط حوزه مانند نهادهای انتظامی، امنیتی و غیره وجود دارد، گفت: پیش‌نیاز این اقدام آن است که شهرداری برای مدیریت و بازیافت پسماند یک مدل جایگزین ارائه دهد.

فخاری با تأکید بر فراهم بودن زمینه‌های بهره‌کشی و آسیب در مدل فعلی،تصریح کرد: قبل از هر چیز ما باید شیوه جمع‌آوری زباله و پسماند را اصلاح کنیم و با استفاده از طرح‌های موفقی که شهرهای بزرگ کشور برای جمع‌آوری پسماند از آن استفاده می‌کنند، شیوه فعلی را اصلاح کنیم. در میان اعضای ادوار شورا و مدیران موفق شهری کسانی هستند که می‌توانند برای این تغییر مهم مشورت و نظر کارشناسی ارائه دهند.

وی با تأکید بر اینکه شهروندان باید پسماند خشک و تر را جداسازی کنند، افزود: جمع آوری پسماند در حوزه مأموریتی شهرداری تهران است و باید الگوی مناسب آن را هم جایگزین کند. تا الگوی مناسب جایگزین نشود، در حوزه پسماند شاهد به وجود آمدن مسائل تلخ اجتماعی خواهیم بود.

عضو شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه حاشیه‌های اجتماعی جمع آوری پسماند چه دیده بشود و چه دیده نشود، وجود دارند، گفت: شیراز، اصفهان و کرمانشاه شهرهایی هستند که در جمع آوری پسماند به شکل موفقی کار کرده‌اند و شهرداری تهران می‌تواند با استفاده از این تجربه‌های سازنده، برنامه و شیوه مدیریت زباله خود را اصلاح کند.

وی در پایان گفت: جمع‌آوری پسماند یکی از وظایف اصلی مدیریت شهری و از زمینه‌های مهم خدمات شهری است. وظیفه اعضای شورا و شهرداری این است که یک مدل جایگزین برای اصلاح آن مطرح کنند.