به گزارش افکارنیوز،

مجید قدمی رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در خصوص تعداد دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: در سال تحصیلی جدید ۱۴۵ هزار دانش‌آموز با نیازهای ویژه در مدارس استثنایی تحصیلی می‌کنند که از این تعداد ۷۵ هزار دانش‌آموز در مدارس استثنایی و ۷۰ هزار دانش‌آموز هم در مدارس عادی تحت پوشش سیستم فراگیر هستند.

وی در پاسخ به این پرسش که «آیا تمام دانش‌آموزان با نیازهای ویژه شناسایی شده و تحت پوشش آموزش قرار می‌گیرند؟»، گفت: تمام دانش‌‌آموزان با نیازهای ویژه که در شهر زندگی می‌کنند به مدارس استثنایی و دانش‌آموزانی که در روستا زندگی می‌کنند به خوابگاه شبانه‌روزی هدایت می‌شوند؛ در حال حاضر ۲۴ مرکز شبانه‌روزی در سطح کشور داریم.

قدمی با بیان اینکه هنوز در جامعه ما پدیده پنهان‌کاری معلول وجود دارد، ادامه داد: هنوز خانواده‌هایی هستند که فرزند معلول خود را در خانه پنهان می‌کنند که باید آگاهی خانواده‌ها افزایش یابد‌.

وی تصریح کرد: البته بعضی کودکان دارای بهره هوشی‌ زیر ۵۰ هستند و آموزش‌پذیر نیستند و برای همین نمی‌توان این کودکان را تحت پوشش آموزش قرار داد.