به گزارش افکارنیوز،

حسین نحوی نژاد گفت: به مناسبت روزجهانی معلولان که ۱۲ آذر است، ۸ طرح جدید مرتبط با خدمات یکپارچه به معلولان طی روزهای ۲۳ تا ۲۶ آبان ماه اجرا می شوند.

وی افزود: این برنامه ها در راستای تحقق سیاست های بهزیستی مبنی بر ارتقای کیفیت زندگی و افزایش سطح رضایت‌مندی و توانمندی معلولان و خانواده آنها خواهد بود.

نحوی نژاد گفت: همچنین برنامه ریزی در زمینه اجرای بند ج ماده 80  قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر سامان دهی سالمندان و بیماران روانی مزمن و به استناد مصوبه سیاست ها، راهبردها، وظایف و ضوابط اجرایی ترویج فرهنگ حضور، توانمندی و افتخارآفرینی معلولان از طریق ورزش با مضمون توسعه و تقویت ورزش معلولان در مراکز آسایشگاهی،این طرح ها افتتاح می شود.

معاون امور توانبخشی بهزیستی کشور ادامه داد: با اجرای آزمایشی این ۸ طرح، توسعه کمی و کیفی برنامه های خانواده محور،ارائه خدمات در منزل و همچنین ارائه خدمات یکپارچه به بیماران روانی مزمن، سالمندان و معلولان در خانه های حمایتی که بین راهی هستند، نیز پیاده سازی می شوند.

وی افزود: این طرح ها شامل ارائه خدمات یکپارچه به بیماران روانی مزمن درخانه های حمایتی در ۱۴ استانکشور، ارائه خدمات یکپارچه به سالمندان در خانه های حمایتی در ۸ استان،ارائه خدمات مراقبتی و پیگیری توانبخشی و آموزشی به معلولان ذهنی از طریق خانه های کوچک که شامل آموزش و مراقبت ویژه در 2 استان است.

نحوی نژاد گفت: طرح ارائه خدمات یکپارچه به معلولان جسمی حرکتی در خانه های گروهی در ۳ استان،ایجاد مراکز موقت توانبخشی مراقبتی شبانه روزی افراد با آسیب نخاعی در یک استان،طرح ساماندهی سالمندان و بیماران روانی مزمن پشت نوبت مراکز شبانه روزی با تقویت ارائه خدمات جامع در منزل در 22 استان و طرح تغییر ساختار مراکز ارائه خدمات توانبخشی در منزل به مرکز ارائه خدمات توانبخشی و مراقبت در منزل در 10 استان افتتاح می شود.

معاون امور توانبخشی بهزیستی کشور ادامه داد: طرح ارتقای کیفیت زندگی معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن مقیم در مراکز شبانه روزی توانبخشی و مراقبتی ازطریق فعالیت های بدنی و ورزشی در 31 استان به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.

وی اظهار کرد: این طرح ها پس از تدوین پیش نویس و تشکیل نشست بررسی با معاونان و کارشناسان توانبخشی استانها، متن نهایی آن تدوین و به استان ها ابلاغ شده و اجرای آزمایشی آنها تا آذرماه عملیاتی می‌شود.