به گزارش افکارنیوز،

 براین اساس معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی به‌عنوان مرجع اصلی پیش‌بینی، تأمین، تخصیص و نظارت بر منابع در آموزش‌وپرورش و با توجه به مسئولیتی که در این خصوص دارد با تأکید بر اقتصاد مدرسه برای دسترسی به منابع علمی، یافته‌های پژوهشی و مستندات کاربردی برنامه‌ریزی می‌کند.