به گزارش افکارنیوز،

با توجه به ابلاغیه وزارت کشور مبنى بر خاتمه خدمت شهرداران بازنشسته و ضرورت تعیین سرپرست که اکنون به شورا ارسال شد؛ شوراى اسلامى شهر تهران امروز  یکشنبه ٢٧ آبان جلسه فوق العاده تشکیل داد.

این درحالی است که از روز گذشته اعضای شورا در کش و قوس انتخاب سرپرست بودند.  محمد علیخانی معتقد بود که افشانی می تواند تا ۱۵ آذر در شهرداری بماند و نیاز به انتخاب سرپرست نیست. همچنین زهرا نژاد بهرام عضو دیگر شورای شهر معتقد بود مهلت حضور افشانی به اتمام رسیده و باید برای شهرداری سرپرست انتخاب کرد. البته محسن هاشمی هم معتقد بود که افشانی تا تعیین تکلیف حکم حناچی شهردار منتخب در شهرداری می ماند.