به گزارش افکارنیوز،

 مجید قدمی در اولین کنفرانس ملی حمایت از کودکان دچار معلولیت گفت: در ارتباط با کودکان آسیب‌دیده نظام آموزشی خاصی دیده می‌شود و هنوز در سیستم فراگیر به صورت کامل ورود نشده است. 

وی بر آموزش خانواده‌ها تأکید کرد و گفت: باید برای خانواده‌های و والدینی که فرزندان معلول دارند برنامه آموزشی داشته باشیم و این وضعیت را بپذیرند چرا که از لحاظ روانشناسی دوره ماتم‌زدگی و افسردگی دارند و باید کاری کنیم به نقطه پذیرش برسند.

قدمی گفت: در صورت پذیرش معلولیت از سوی والدین، می‌توانند از حقوق فردی و اجتماعی کودکانشان دفاع کنند به این منظور سال گذشته ۲۰۰ هزار نفر از اولیاء در دوره‌های آموزشی شرکت کردند و ۳۰ هزار نفر از پدران را نیز توانستیم جذب کنیم.

قدمی از راه‌اندازی انجمن مرکزی اولیاء دارای کودکان معلول خبرداد و گفت: به دنبال توسعه آن در سراسر کشور هستیم، ما در کشور کودکانی که ۶ سال تمام می‌شوند را پذیرش می‌کنیم در حالیکه سال‌های قبل از دوران طلایی است و ما از دست می‌دهیم.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: طرح سنجش را برای کودکان تا قبل از ۶ سالگی اجرا می‌کنیم به این منظور ارزیابی بینایی، شنوایی و غیره انجام شده و این در حالی است که یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در این طرح شرکت کرده ولی خروجی تا ۹ هزار نفر بوده است. همچنین ۶۰ هزار نفر نیز در غربالگری‌های پزشکی شناسایی می‌شوند که به طور مثال کودک اوتیسمی شناسایی شده است و به صورت الکترونیکی در اختیار مربیان قرار می‌گیرد.

وی گفت: هزینه کودکان دارای معلولیت در سال ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان است و در سال گذشته طرح سنجش را برای کودکان ۵ ساله اجرا کردیم که ۳۰۰ هزار نفر مراجعه کرده اما باید یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر می‌آمدند. 

قدمی گفت: ۲۲ درصد از این کودکان را در طرح سنجش شناسایی کردیم و مشخص شد واکسیناسیون آنها ناقص بوده است. در سال گذشته ۶ هزار نفر نیز خدمات آموزشی و توانبخشی مانند سمعک، واکر و انجام جراحی دریافت کرده‌اند.

وی گفت: هزینه تحصیل هر دانش‌آموز استثنایی ۳ تا ۴ برابر دانش‌آموز عادی است یعنی برای ۱۴۸ هزار دانش‌آموز بودجه ۹۵۰ میلیاردی داریم و برای هر فرد ۶ تا ۷ میلیون تومان در ۱۵۶۰ مدرسه هزینه می‌کنیم.