به گزارش افکارنیوز،

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران در رابطه با شائبه جذب اراذل و اوباش توسط شهرداری برای برخورد با دست فروشان ابراز کرد: چنین موضوعی وجود ندارد؛ فراموش نکنیم که ماموران شهرداری از دل همین شهر هستند و باید حرمتشان حفظ شود؛ طبق تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها، برای سکنا، تجارت و تحت هر شرایطی محکوم است؛ شهرداری موظف است معابر عمومی را آزاد کند؛ همچنین تبصره ۶ ماده ۹۶، اراضی کوچه ها، خیابان ها، میادین و مجاری آب در مالکیت شهرداری است؛ این اماکن ملک عمومی است و ما برای فردی که ملک عمومی را اشغال کرده است فرش قرمز پهن نمی‌کنیم.

رمضان امینی اضافه کرد: ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت می‌گوید: اگر بین حقوق عمومی و خصوص تعارضی ایجاد شود؛ ارجحیت با حقوق عمومی است و در این زمینه باید منافع شهر را در نظر بگیریم.

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران عنوان کرد: نیرو‌های ما عمدتا تحصیل کرده دانشگاهی هستند و در این حیطه کاری خود، آموزش‌های لازم را دیده اند؛ هر کسی اراذل و اوباش را به من معرفی کند به شدت با آن‌ها برخورد خواهیم کرد. البته دراین شش ماه، حتی یک مورد شکایت مبنی بر این موضوع نداشته ایم که کشی خبر دهد من دستفروش بوده ام و فلان مامور مرا با لگد زده است. جلسه پاسخگوئی به مردم در جمع اصحاب رسانه صورت گرفت و در بین ۱۰۰ تماسی که امروز پاسخ دادیم؛ موردی مبنی بر این موضوع وجود نداشت.

امینی افزود: هنگامی که فردی پیاده رو را می‌بندد و ضمن برهم زدن نظم ترافیکی، سیمای شهر را نازیبا می‌کند و آرامش شهروندان را مختل کرده باید با او بر خورد شود که البته این اقدامات همواره باید بر پایه ادب و اخلاق صورت گیرد. این افراد بعضا روزانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان در امد دارند بدون این که عوارض و مالیاتی پرداخت کنند و روشن است که به راحتی این موقعیت خود را از دست نخواهند داد و اگر از او خواسته شود بساط اش را از سطح شهر جمع اوری کند جنجال به پا خواهد کرد. مامورین و خودرو‌های شهرداری بار‌ها مورد آسیب قرار گرفته اند؛ جرم آن‌ها چیست؟ انجام وظیفه و تلاش برای آرامش مردم هدف آن‌ها است.