به گزارش افکارنیوز،

علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران در پایان صد و هشتمین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران حضور یافت و با اشاره به مصوبات امروز جلسه شورای شهر گفت: در این جلسه یک فوریت طرح دستورالعمل اجرایی بند الف. تبصره ۲۶ مصوب بودجه ۹۷ تصویب شد.

سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه بودجه سال ۹۷ مقرر شده بودجه ۳.۵ درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای معاونت‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های تابع در زمینه فرهنگی و اجتماعی مطرح شود، گفت: با وجود این که چنین موضوعی تصویب شده بود، اما برای این کار هیچ دستوالعمل اجرایی وجود نداشت.

اعطا با تأکید بر اینکه شهرداری تهران باید تا اردیبهشت سال ۹۸ دستورالعمل اجرایی را ارائه می‌داد، گفت: امروز مقرر شد که کمیسیون فرهنگی شورا این کار را انجام دهد و یک فوریت آن هم به تصویب رسید و پس از آماده‌سازی به صحن شورا خواهد آمد.

وی با بیان اینکه موضوع دوم جلسه امروز لایحه شناسنانه تک باغات و اراضی مشجر بود گفت: در شرایط کنونی پرونده‌های این گونه اراضی به صورت موردی به شورا می‌آیند تا با بودن آن‌ها بررسی شود، اما برای مطالعه نسبت به تعداد بیشتری از اراضی مقرر شد که لایحه باغات اجرایی شود و کلیات این لایحه مشخص می‌کند که شهرداری از طریق یک مطالعه مفصل و گسترده اراضی مشجر شهر را شناسایی کند و زمین‌هایی که سند آن‌ها باغ است بررسی کند و به صورت یک جا به شورا بدهد.

سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه در آینده این لایحه می‌تواند به طرح تفصیلی اضافه شود، گفت: در حال حاضر در طرح تفصیلی چنین امکانی وجود ندارد که ما به صورت کلی نوع زمین را لحاظ کنیم که آیا باغ هست یا خیر، ولی با لایحه جدید این کار به صورت یکپارچه انجام می‌شود و پس از تصویب در طرح تفصیلی قرار می‌گیرد.

اعطا در خصوص دلیل اختلافات برای موضوع باغات گفت: اراضی مشجر در این لایحه نیامده بود، اما برخی این نظر را داشتند که ممکن است زمینی مشجر نباشد، اما در سند آن آمده باشد که باغ است و اختلاف بر سر این بود که اگر لایحه تنها به اراضی مشجر بپردازد مسائل شورا حل نمی‌شود و باید آن دسته از زمین‌هایی که به واسطه سند باغ هستند هم به این مصوبه اضافه شوند.

وی در ادامه به عضو لایحه برنامه سوم توسعه شهری پرداخت و گفت: آن چه به عنوان لایحه برنامه سوم به شورا ارائه شد اشکالاتی داشت و به همین دلیل بنا شد معاونت برنامه ریزی شهرداری کارگروه‌هایی را تشکیل داده و متن را بازآرایی کنند که طی یک ماه اخیر بازآرایی صورت گرفته و اکنون متن ارسالی معاونت برنامه ریزی را در دست داریم و سپس به بررسی بودجه خواهیم داد.

سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه به طرح الزام شهرداری تهران به کاهش حوزه‌های معاونت از ۹ سطح به ۶ سطح پراخت گفت: حذف پست‌های مشاور، جانشین و قائم مقام در کلیه واحد‌های ستادی، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه که در دستور جلسه امروز قرار داشت به جلسه بعد موکول شد و اگر امروز جلسه تمدید شده بود این طرح هم بررسی می‌شد.

اعطا افزود: این طرح شامل دو بخش است که اعم از کوچک سازی ساختار و کاهش معاونت‌ها از ۹ به ۶ سطح است و در بند دوم آن تعدادی از پست‌های قائم مقام و مشاور حذف می‌شوند و در خصوص آن تصمیم‌گیری خواهد شد.