به گزارش افکارنیوز،

زهرا نژاد بهرام عضو شورای شهر تهران نسبت به عملکرد شورای معماری مناطق و بی‌توجهی شهرداری به ارسال لایحه تعیین مأموریت‌های این شوراها به شورای شهر انتقاد کرد.

جلسه شورای شهر امروز بعد از تذکرات اعضا به بررسی پرونده باغات اختصاص داشت. همچنین موضوع دیگری که در حال بررسی است نامگذاری برخی معابر است.