به گزارش افکارنیوز،

 سیستم خرید اینترنتی سازمان سنجش (فروش Voucher) برای آزمون‌های جی آر عمومی (GRE General) و تافل (TOEFL) در ایران باز شد.

آزمون‌های موسسه ETS در ایران شامل TOEFL iBT Voucher جهت ثبت‌نام در آزمون‌های ۶ ماه اول سال ۲۰۱۹ و GRE General iBT Voucher جهت ثبت‌نام در آزمون‌های ۶ ماه اول سال ۲۰۱۹ است.

هزینه هر کارت آزمون تافل (TOEFL iBT Voucher) برای ثبت‌نام در آزمون‌های ۶ ماه اول سال ۲۰۱۹ به مبلغ ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال (۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان) است.

هزینه هر «جی آر ای» (GRE General iBT Voucher) جهت ثبت‌نام در آزمون‌های ۶ ماه اول سال ۲۰۱۹ به مبلغ ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال (۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان) است.