به گزارش افکارنیوز،
بر اساس آمار رسمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع کل ریزشهای جوی از اول مهر تا ۱۵ دی سال آبی ۹۸-۹۷ (۱۰۵ روز ابتدایی سال آبی جاری) بالغ بر ۱۰۷.۴ میلیمتر است.

این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۷۷.۴ میلیمتر) ۳۸.۸ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۳۳.۱ میلیمتر) ۲۲۴.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین حجم بارش‌های کشور از اول مهر تا ۱۵ دی به ۱۷۶ میلیارد و ۹۹۸ میلیون مترمکعب رسید.

از مجموع ۱۰۷.۴ میلی‌متر بارش ثبت‌شده در ۱۰۵ روز ابتدایی سال آبی جاری، ۱۵.۳ میلی‌متر بارش در ۱۵ روز ابتدایی زمستان به‌ثبت رسیده است.

پربارش‌ترین نقطه ایران "رامسر - صفارود" در استان مازندران است که در ۱۰۵ روز ابتدایی سال آبی جاری شاهد ثبت ۹۱۵.۳ میلیمتر بارش بوده است.

کم‌بارش‌ترین نقطه ایران، نقاطی همچون "محوطه امورآب چابهار" سیستان و بلوچستان، "رحمت آباد-ریگان" در کرمان و "تصفیه خانه زاهدان" در سیستان و بلوچستان است که در ۱۰۵ روز ابتدایی سال آبی جاری، حتی یک قطره باران نیز در این نقاط نباریده است.