به گزارش افکارنیوز،

 در جریان بررسی حضور یک عضو شورا در شورای سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری بدون حق رأی حسن رسولی عضو شورای شهر، گفت: با تعدادی از همکارانم صحبت کرده‌ام و در شهرهای دیگر هم مرسوم است که یک عضو شورا بدون حق رأی در جلسات شورای سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری حضور داشته باشد.

شهربانو امانی عضو دیگر شورای شهر، گفت: تعداد شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری بسیار زیاد است. فکر نمی‌کنم ریز شدن نظارت شورا در این حد اثربخش باشد. نظارت شورا باید در تدوین، سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها اثربخش باشد. 

وی تأکید کرد: حضور یک عضو شورا در جلسات شورای سازمان‌ها و شهرداری‌ها اثربخش نیست و از همکارانم می‌خواهم به این موضوع رأی ندهند.

مجید فراهانی عضو دیگر شورای شهر در خصوص حضور یک عضو شورا در شورای سازمان‌ها و شرکت‌ها، گفت: شورای سازمان‌ها وظایف کلانی دارد این شرکت‌ها و سازمان‌ها به خصوص سازمان‌ها به حیات خلوت شهرداری تبدیل شده و کمترین گزارش را می‌دهند. در این حین همهمه‌ای در شورا ایجاد شد.

فراهانی خطاب به هاشمی گفت: اختلاف بین علما بالا گرفته است اینقدر اختلاف زیاد است که خانم آروین از بالا به پایین آمده است. 

هاشمی گفت: اعضا سر جایشان بنشینند.

فراهانی ادامه داد: بیشتر از یک ماه است که از یکی از سازمان‌ها گزارشی خواسته‌ام بعد از یک ماه با تماس‌های پی در پی گزارشی ارسال کردند تازه آن چیزی نبود که ما می‌خواستیم.

وی در ادامه گفت: درخواست من این است که یک عضو شورا برای حفظ و وظایف نظارت در جلسات شورای سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری حضور یابد.

در ادامه مسجدجامعی عضو دیگر شورای شهر گفت: به نظرم این امر تلقی دخالت شورا در امور اجرایی شهرداری است.

وی با بیان اینکه مهمترین وظیفه شورا نظارت است، گفت: نظارت همین کاری است که در حال حاضر انجام می‌دهیم. حضور در جلسات سازمان‌ها و شرکت‌ها تلقی دخالت است و به نظرم شاید مصوب نباشد. 

حجت نظری عضو دیگر شورای شهر گفت: حضور اعضای شورا به عنوان ناظر در سازمان‌ها می‌تواند به بهتر انجام شدن وظایف شورا کمک کند. متأسفانه ارکان مختلف شهرداری همراهی لازم را با شورا برای ارائه گزارش ندارند. 

در این بین احمد مسجدجامعی در حال ترک جلسه شورا بود که هاشمی خطاب به مسجدجامعی گفت: آقایمسجدجامعی جلسه را ترک نکنید. جلسه از حد نصاب می‌افتد. 

نظری به شوخی خطاب به هاشمی گفت: مثل رئیس مجلس در را قفل کنید.

هاشمی به خنده گفت: اکسرکسیوم است شورا اکسرکسیوم می‌شود.

نژادبهرام هم گفت: خانم فخاری و آقای امینی در راه هستند. 

هاشمی هم به خنده گفت: اگر کسی در طبقه بالا قایم شده است به پایین بیاید.

نظری ادامه داد: اعضا باید در این جلسات حضور داشته باشند و این موضوع می‌تواند اهرم نظارتی خوبی برای شورا باشد. 

در نهایت موضوع حضور یک عضو شورا در شورای سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری با 11 رأی موافق و 4 رأی مخالف به تصویب رسید.