به گزارش افکارنیوز،

در جلسه علنی امروز شورای شهر موضوع بودجه شهرداری در دستور کار قرار گرفت. بودجه شهرداری تهران به دلیل برنامه توسعه سوم دیر به شورای شهر ارائه داده شد.

بررسی بودجه امروز در شورا آغاز شد و محسن هاشمی رئیس شورای شهر معتقد بود که باید تا پایان سال بودجه بسته و به مراجع مرتبط ارسال شود.