به گزارش افکارنیوز،

 الویری عضو شورای شهر تهران در خصوص اعتراض هیأت تطبیق به مصوبه برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران در جلسه علنی امروز شورای شهر گفت: آقای هاشمی بحثم را خلاصه می‌کنم اعتراض فرمانداری در مهلت قانونی ارائه نشده است در نتیجه قابل طرح نیست.

وی ادامه داد: برای اولین بار است که ایرادهای منعکس شده به صورت کلی است و آنها می‌توانستند یک جمله بنویسند که مغایر است. 

این عضو شورا، گفت: به نظرم از نظر شکلی و تاریخی این اعتراض محل ایراد است و ما می‌توانیم از آن عبور کنیم. 

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، گفت: دو کمیسیون مربوطه پاسخ خود را در خصوص هیأت تطبیق دادند اگر مخالفی وجود دارد صحبت کند.