به گزارش افکارنیوز،

محمد نفریه معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور درباره تخصیص وسایل کمک توانبخشی به دانش آموزان دارای معلولیت در آستانه بازگشایی مدارس گفت: به تمام دانش آموزان دارای معلولیت کمک هزینه تحصیلی تعلق می‌گیرد که تا پایان شهریور ماه به آن‌ها پرداخت می‌شود.

اخبار اجتماعیاو افزود: اولویت سازمان بهزیستی ارائه وسایل کمک توانبخشی به دانش آموزانی است که از وسایل کمک توانبخشی مانند سمعک و ویلچر استفاده می‌کنند تا از تحصیل باز نمانند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: وسایل کمک توانبخشی مانند سمعک هر چند سال یکبار به مددجویان سازمان بهزیستی داده می‌شود، اما سازمان بهزیستی این محدودیت را برای دانش آموزان دارای معلولیت حذف کرده است، زیرا ممکن است کودکان به دلیل بازیگوشی وسایل کمک توانبخشی را خراب کنند، لذا برای اینکه کودکان از تحصیل بازنمانند، هر زمانی که آن‌ها وسایل توانبخشی نیاز داشته باشند، داده می‌شود.

نفریه در مورد سرویس‌های ایاب و ذهاب دانش آموزان معلول گفت: سرویس ایاب و ذهاب و هزینه تغذیه برای مددجویانی که در مراکز روزانه سازمان بهزیستی تحصیل می‌کنند و نمی‌توانند به مدارس استثنایی بروند، در نظر گرفته شده است.

او گفت: هزینه تحصیل و ایاب و ذهاب دانش آموزان معلولی که در مدارس استثنایی تحصیل می‌کنند با آموزش و پروش استثنایی است.