به گزارش افکارنیوز،

رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش درباره آخرین جزئیات از ابلاغ طرح خشونت زدایی از مدارس که مقرر بود مهر ماه در مدارس اجرایی شود گفت: طرح خشونت زدایی مقرر بود که از ابتدایی مهر در مدارس ابتدایی اجرایی شود و بر اساس آخرین اقدامات این طرح ابتدای آبان ماه در مدارس ابتدایی اجرایی خواهد شد.

اخبار اجتماعیوی در ادامه بیان کرد: حکیم زاده با اشاره به اجرای بسته توانمندسازی آموزگاران در مدارس اظهار کرد: یکی از برنامه‌های مهم ما طرح خشونت زدایی همه جانبه از محیط مدارس با تأکید بر کرامت انسانی دانش آموزان است تا دانش، نگرش و مهارت‌های لازم را در مربیان ایجاد کنیم.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش که در برنامه‌ای رادیویی صحبت می‌کرد، یادآور شد: این آموزش‌ها در گذشته نیز وجود داشته، اما بسته توانمندسازی به صورت دائمی در دستور کار است تا سند تحول بنیادین در کف مدرسه‌ها اجرایی شود.

وی افزود: در این طرح خانواده‌ها با نشانه‌های پنهان خشونت که ممکن است از سوی خودشان یا دیگران علیه کودکان اعمال شود، آشنا می‌شوند.

معاون آموزش ابتدایی گفت: مدرسه یک بعد روانی اجتماعی آکادمیک دارد و باید با کودکان متناسب با شرایط خودشان رفتار کرد. در همین راستا کودکان باید در فضای مدارس احساس شادابی و نشاط داشته باشند. باید به این نکته توجه کرد که فضای مدارس از نظر جو روانی و اجتماعی فضای مطلوبی باشد تا دانش آموزان احساس شادابی بیشتری داشته باشند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش افزود: اولیاء و مدیران مدارس نیز باید آموزش‌های لازم را در این باره دریافت کنند. قصد داریم از تعریف محدودی که از خشونت وجود دارد و معمولاً به خشونت فیزیکی محدود می‌شود فراتر برویم.

حکیم زاده تاکید کرد: دانش آموز در مدرسه باید احساس امنیت روانی داشته باشند. خشونت در مدارس بیشتر تنبیه بدنی شناخته شده در حالی که به دیگر ابعاد خشونت که در روح و روان دانش آموزان نهادینه می‌شود توجه نشده است.

حکیم زاده پیشتر درباره این طرح به خبرنگار میزان گفته بود: تاکید ما در این برنامه، توانمندسازی و آگاهی دهی در برابر کنترل و اصلاح رفتار‌های نادرست و انواع خشونت غیرفیزیکی، چون سرزش کردن، تخریب کردن، برچسب زدن، مقایسه کردن و ناامید کردن دانش آموزان است که آثار نامناسب روحی و روانی آن بیشتر از خشونت فیزیکی است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش افزود: قصد داریم توجه بیشتری روی سالم سازی و استاندارد سازی این محیط که به نحوه تعامل بزرگتر‌ها با کودکان و کودکان با یکدیگر برمی‌گردد، اختصاص دهیم.

وی در توضیح بیشتر طرح خشونت زدایی از مدارس گفت: با اجرای این طرح درصددیم تا با ایجاد آگاهی به شناسایی همه نشانه‌های خشونت اعم از خشونت فیزیکی و غیر فیزیکی که مغفول واقع شده کمک کنیم تا محیط مدارس ما شاداب بانشاط و امن و آرام بخش برای دانش آموزان ما باشد.