صبح امروز(یکشنبه) دیوارنگاره میدان ولیعصر تغییر کرد.

در دیوارنگاره جدید شعر زیر نگارش شده است:

آه از غمی که تازه شود با غمی دگر
جز همدلی نباشدمان مرهمی دگر

دیوارنگاره میدان ولیعصر تغییر کرد+ تصویر