به گزارش افکارنیوز،

مهدی نویدادهم دبیر کل شورای آموزش و پرورش در خصوص جلسه اخیر این شورا، اظهار کرد: نهصد و هفتادمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش عصر روز گذشته با حضور مسؤولان و رؤسا تشکیل شد و بحث‌های مختلفی مطرح شد.

اخبار اجتماعی وی ادامه داد: با توجه به مصوبه اخیر مجلس در پاسخ به استفساریه قانون استخدام نیروهای حق‌التدریس و نهضت سواد آموزی، با توجه به ابهامات زیادی که این مصوبه و استفساریه دارد و تأثیر منفی که در فرایند تعلیم و تربیت به خصوص ایجاد تحول بنیادین در آموزش و پرورش می‌گذارد، شورای عالی آموزش و پرورش به اتفاق با این مصوبه مخالفت کرد.

نویدادهم تصریح کرد: این شورا به شورای نگهبان پیشنهاد دارد از منظر سند تحول بنیادین و سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری به این موضوع نگاه کنند و این مغایرت‌ها را ببینند و با این مصوبه به شکل فعلی موافقت نکنند و آن را رد کند.

وی افزود: مقرر شد مخالفت و دیدگاه شورای عالی آموزش و پرورش در این خصوص به شورای نگهبان ارائه شود.

به گزارش فارس، نمایندگان در جلسه علنی 29 دی امسال با طرح استفساریه ماده الحاقی به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ موافقت کردند.

در متن این استفساریه آمده است:« آیا مشمولین تبصره ۱۰ ماد ۱۷ قانون تعین تکلیف معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در آموزش و پرورش اصلاحی مصوب ۳ شهریور ۱۳۹۵ که با آموزش و پرورش همکاری داشته و حقوق خود را از سرانه مدارس و مشارکت های مردمی، سازوکار مدیر مدرسه، انجمن اولیا و مربیان، کارفرما، مؤسس یا شرکت‌های طرف قرارداد با آموزش و پرورش دریافت کرده‌اند، از جمله نیروهای خرید خدمات، آموزشی حق التدریسی غیر مستمر و پیش دبستانی که تا تاریخ  ۲۶مهر ۱۳۹۱ و همچنین آموزشیاران و آموزش‌دهندگان مستمر نهضت سواد آموزی فوق‌الذکر در ماده الحاقی مصوب ۱۳ شهریور۱۳۹۷ می‌شوند؟ پاسخ نیز بلی است».

در پاسخ به استفساریه آمده است: مشمولین تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی از جمله نیروهای خرید خدمات آموزشی حق التدریسی غیر مستمر و پیش دبستانی که تا تاریخ ۲۶مهر ۱۳۹۱ و همچنین آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر نهضت سوادآموزی در قانون فوق الذکر با آموزش و پرورش همکاری داشته و حقوق خود را از سرانه مدارس و مشارکت‌های مردمی ساز و کار مدیر مدرسه، و انجمن اولیا و مربیان، کارفرما، موسس، یا شرکت‌های طرف قرارداد با آموزش و پرورش دریافت کرده‌اند، شامل استخدام ماده الحاقی مصوبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ می‌شوند.