به گزارش افکارنیوز،

وحید سرلک معاونت فنی و مهندسی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره نحوه محاسبه نرخ پارک هوشمند حاشیه‌ای که در برخی از معابر پایتخت در حال اجراست، گفت: پارک هوشمند حاشیه‌ای پایتخت در معابر مناطقی مانند ۲، ۶، ۷، ۱۱ و ۱۲ در حال اجراست که از ابتدای خرداد ماه ۳۰ هزار فضای پارک جدید به ۱۲ هزار فضای پارک هوشمند حاشیه‌ای موجود اضافه می‌شود.

اخبار اجتماعی- معاونت فنی و مهندسی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که نرخ پارک هوشمند حاشیه‌ای در سال ۹۹ به چه شکل است؟ گفت: به دلیل آن که مصوبه سال ۹۹ شورای شهر تهران هنوز به تأیید نهاد‌هایی از جمله وزارت کشور نرسیده است، نرخ پارک هوشمند حاشیه‌ای بر اساس مصوبه سال ۹۳ محاسبه می‌شود.

نرخ حق توقف پارک حاشیه ای در مناطق داخل محدوده طرح ترافیک (تمامی ارقام به ریال است)

نوع وسیله نقلیه بیش از نیم ساعت تا یک ساعت بیش از یک ساعت تا دو ساعت به ازای هر ساعت بیش از دو ساعت به ازای هر ساعت بیش از چهار ساعت به ازای هر ساعت
سواری و وانت
۷۰۰۰
۱۲۰۰۰
۱۸۰۰۰
۳۰۰۰۰
کامیون و مینی بوس
۱۵۰۰۰
۲۴۰۰۰
۳۲۰۰۰
۵۲۰۰۰
موتور سیکلت
۲۰۰۰
۳۷۰۰
۴۵۰۰
۱۲۰۰۰

نرخ عوارض پارک حاشیه ای در مناطق خارج از محدوده طرح ترافیک (تمامی ارقام به ریال است)

نوع وسیله نقلیه بیش از نیم ساعت تا یک ساعت بش از یک ساعت تا چهار ساعت به ازای هر ساعت بیش از چهار ساعت به ازای هرساعت
سواری و وانت
۵۰۰۰
۱۰۰۰۰
۲۰۰۰۰
کامیونت و مینی بوس
۱۲۰۰۰
۲۰۰۰۰
۴۰۰۰۰
موتور سیکلت
۲۵۰۰
۳۱۰۰
۶۰۰۰