به گزارش افکارنیوز،

به گفته محققان، پرسش از بیماران در مورد میزان ورزش شأن در طول غربالگری برای تصلب شریان می تواند به شروع زودتر درمان کمک کند.

اخبار اجتماعی- دکتر «آلن روزانسکی»، سرپرست تیم تحقیق از دانشکده پزشکی آیسان نیویورک، در این باره می گوید: «مطالعه ما نشان داد تنها سوال در مورد میزان فعالیت جسمی در زمان آزمایش بررسی وجود پلاک در عروق کرونر، می تواند توانایی ما را در پیش بینی ریسک مرگ آنها در طول یک دهه بعد امکان پذیر سازد.»

در این مطالعه، تیم تحقیق بیش از 2300 بیمار 65 تا 84 سال را بررسی کرد. از آنها در مورد میزان ورزش شأن سوال پرسیده شد.

در طول 10 سال پیگیری وضعیت این افراد، محققان به رابطه بین مشکل عروق خونی بیماران، میزان ورزش آنها و خطر مرگ شأن پی بردند.

در طول این مدت، 23 درصد بیماران فوت کردند که میانگین نرخ آن در سال 2.3 درصد بود.

محققان مشاهده کردند بالاترین نرخ مرگ (2.9 درصد در سال) مربوط به افرادی بود که حداقل ورزش را انجام می دادند. در مورد افراد دارای بالاترین میزان ورزش این نرخ 1.7 درصد بود.

به گفته محققان، برای بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر، هر چقدر میزان ورزش بیشتر باشد، احتمال مرگ کمتر است.