به گزارش افکارنیوز، محسن ایزدخواه در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه ثبات در مدیریت یک اصل اساسی و مهم است، افزود: در تمامی کشورهای دنیا این اصل مهم پذیرفته شده است و قبل از اینکه انتخابی صورت گیرد تمامی جوانب آن سنجیده می شود و کمتر پیش می آید که پس از انتخاب به سرعت در جهت تغییر مدیر عمل شود.

وی گفت: براساس ماده ۱۷ قانون ساختار تامین اجتماعی، انتخاب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره سازمان باید از شروطی مانند داشتن فوق لیسانس در رشته مرتبط، ۵ سال سابقه مدیریتی در حوزه ها و اینکه انتصاب باید از سه سال کمتر نباشد، برخوردار باشد در صورتیکه طی سالهای اخیر در تامین اجتماعی اینگونه نبوده و این قانون رعایت نشده است.

این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی تاکید کرد: به نظر می رسد تغییر و تحولات مدیریتی در تامین اجتماعی بدلیل عدم رعایت شرط اول و دوم است که این موارد باعثشده افراد انتخاب شده نتوانند انتظارات را برآورده کنند و صلاحیت لازم برای اداره امور تامین اجتماعی و بیمه شدگان را نداشته اند.

ایزدخواه در مورد دولتی و یا خصوصی بودن تامین اجتماعی افزود: در قانون تامین اجتماعی بحث۳ جانبه گرایی مطرح بود و این قانون طوری تنظیم شده بود که در آن دولت حضوری ضعیف و شرکای اجتماعی حضوری پر رنگ و قوی داشته باشند و همچنین مدیرعامل نیز از سوی هیات مدیره سازمان انتخاب و به وزیر برای تائید نهایی معرفی شود که در قانون ساختار تامین اجتماعی نیز دولت موظف به رعایت آن ظرف مدت یکسال شده بود.

به گفته وی، متاسفانه این قانون از سوی دولت نهم اجرایی نشد و در نهایت اساسنامه ای تنظیم شد که مغایر با قانون ساختار بود و در این اساسنامه بحثسه جانبه گرایی از بین رفت و دولت تبدیل به اکثریت مطلق شد و حضور نمایندگان کارفرما وکارگران جنبه تشریفاتی گرفت و مجددا منجر به سلطه دولت در تامین اجتماعی شد.

وی گفت: نکته مهم قانون ساختار تامین اجتماعی این است که مدیرعامل و اعضای هیات مدیره نباید دو شغله باشند در صورتیکه در حال حاضر تقریبا تمامی آنها بیش از یک شغل دارند.

معاون حقوقی و پارلمانی سابق سازمان تامین اجتماعی به اثرات سوء تغییر مدیریت ها بر بیمه شدگان اشاره کرد و افزود: مهمترین تاثیر این امر بی برنامگیها است و نکته بعدی بی ثباتی و عدم پیگیری امور از سوی مدیران است که منجر به آسیب دیدن یک میلیون و ۶۰۰ هزار مستمری بگیر و همچنین ۳۵ میلیون بیمه شده تحت پوشش می شود.

ایزدخواه گفت: تامین اجتماعی با امنیت ملی و اجتماعی یک کشور گره خورده است و هنگامیکه یک تامین اجتماعی کارآمد باشد در این صورت کشور از نظر امنیت ملی و اجتماعی نیز موفق است.