به گزارش افکارنیوز،

 محله نیروهوایی در شرق تهران و منطقه13 شهرداری واقع شده است. نیروهوایی هشت خیابان دارد که خیابان‌های یک تا هشت نام‌گذاری شده‌است و اکثر ساکنین در خیابان‌های یک تا شش ساکن هستند. همچنین تقاضا برای مسکن در خیابان‌های پنجم و ششم این محله بالاتر است.

قیمت مسکن  محله نیروهوایی در یک ماه اخیر بین 17 تا 84میلیون تومان در هر متر مربع متغیر بوده است. البته باید گفت تنها یک واحد با قیمت 84میلیون تومان معامله شد و قیمت مسکن برای سایر واحدها در بازه 20 تا 40میلیون تومان برای هر متر مربع متغیر بود.

یک واحد آپارتمان 100متری و 5سال ساخت در خیابان اول نیروهوایی متری 35میلیون و 464هزار تومان و واحدی 97متری و 14سال ساخت در همین خیابان متری 29میلیون و 484هزار تومان معامله شد.

 قیمت مسکن برای واحدی 84متری و 11سال ساخت در خیابان براری متری 30میلیون تومان بوده است. همچنین یک واحد 100متری و 6سال ساخت در خیابان چهارم نیروهوایی متری 31میلیون و 165هزار خریداری شد.

گران‌ترین واحد معامله‌شده این محله برای خانه‌ای 325متری و نوساز در خیابان 2/22 بوده است که متری 84میلیون و 923هزار تومان به فروش رفت. یک آپارتمان 77متری و 24سال ساخت در خیابان دوم نیروهوایی نیز متری 49میلیون و 638هزار تومان معامله شد.

یک آپارتمان 88متری و 16سال ساخت در خیابان ششم نیروهوایی متری 23میلیون و 635هزار تومان و واحدی 217متری و نوساز در همین خیابان متری 38میلیون تومان معامله شد.

در پایان گفتنی است که به طور کل قیمت مسکن در محله نیروهوایی در بازه قیمتی متوسط روبه بالایی قرار دارد؛ اما واحدهای بسیار گران و یا پایین‌تر از میانگین قیمت مسکن نیز در این محله وجود دارد.

14