آکادمی فناوری اطلاعات و ارتباطات چین CAICT  در گزارشی اعلام کرد که صادرات تلفن همراه این کشور در ماه اکتبر 27.3 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته و به 26.15 میلیون دستگاه رسیده است.

آکادمی فناوری اطلاعات و ارتباطات چین که یک موسسه تحقیقاتی و زیرمجموعه وزارت صنعت و فناوری اطلاعات این کشور می باشد، همچنین اعلام کرد که کل صادرات تلفن همراه در دوره ژانویه تا اکتبر به 252 میلیون دستگاه رسیده که 22.1 درصد کمتر از مدت مشابه در سال گذشته است.

تلفن های همراه با فناوری اینترنت نسل پنجم G5 با صادرات 16.76 میلیون دستگاه،64.1  درصد از کل صادرات تلفن های همراه در ماه اکتبر را به خود اختصاص دادند.

بر اساس این گزارش، در طی 10 ماه اول، صادرات تلفن همراه نسل پنجم با مجموع 183 مدل جدید به 124 میلیون دستگاه رسیده است.