لیست آپارتمان های مسکونی  اجاره‌ای درمناطق مختلف  تهران به شرح زیر است. توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

قیمت روز اجاره مسکن 

آدرس 

متراژ

قیمت اجاره(تومان)

قیمت ودیعه (تومان)

محله صادقیه، بین خیابان گناز و شهدای صادقیه

80

---------

230.000.000

محله ترانپارس، بین خیابان رشید و باقری 

80

4.000.000

100.000.000

محله اسکندری شمالی، خیابان شکوفه 

80

------

260.000.000

محله پیروزی، خیابان طبرسی 

80

2.000.000

40.000.000

محله جنت آباد جنوبی، خیابان چهار باغ 

80

2.000.000

150.000.000

محله نیروی هوایی، خیابان هشتم 

80

3.200.000

140.000.000