لیست خرید و فروش آپارتمان های یک میلیارد تومانی در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است. توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

 

قیمت روز خرید مسکن 

آدرس 

متراژ

عمر ساخت
(سال)

قیمت فروش (تومان)

محله سلسبیل  ؛خیابان خوش 

58

17

1.000.000.000

محله استاد معین؛ خیابان موسوی مطلق 

40

15

1.000.000.000

محله بریانک ؛خیابان حسام الدین 

54

7

1.000.000.000

محله بهبود؛ کوچه احمدی 

40

15

1.000.000.000

محله خوش ؛ کوچه مالک 

53

24

1.000.000.000

محله سی متری جی؛ خیابان برادران فلاح 

50

6

1.000.000.000