قیمت مرغ باید با توجه به حقوق تولید کننده و مصرف کننده تعیین شود. خالد جعفری امروز (5آذر) در بیستمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان که با دستور کار تعیین قیمت مرغ برگزار شد، بر ضرورت عرضه مرغ از سوی مرغداری ها تاکید و اظهار کرد: عدم عرضه مرغ به ضرر تولیدکنندگان است. 

وی یادآور شد: مرغ کالایی است که قیمت آن در استان های مختلف نباید خیلی تفاوت داشته باشد. 

جعفری همچنین بیان کرد: ۱۲ استان کشور مصرف کننده مرغ تولیدی در کردستان هستند لذا سیاست ما جلوگیری از خروج مرغ از استان نیست اما موقتاً چنین تصمیمی اتخاذ شده است. 

معاون اقتصادی استاندار در ادامه ضمن تقدیر از همراهی مرغداران استان در دوره های قبل، از آنان خواست در عرضه و تعیین قیمت مرغ با این کارگروه همکاری کنند. 

شایان ذکر است، مدیرکل تعزیرات استان در این جلسه اظهار داشت: اگر مرغداری ها مرغ را با قیمت مصوب عرضه نکنند و از کشتار جلوگیری کنند، به عنوان احتکار با آنها برخورد خواهند کرد.