محمدحسین حقیقی کارشناس بازار سرمایه گفت: به نظر می‌رسد در این مدت بازاری با ارزش باشد و سرمایه در آن بماند و از بازار‌های موازی بتواند به صورت نسبی به سرمایه گذار پاسخ جذاب‌تری بدهد.

این حالت دو سناریو دارد؛ یک حالت این است که بازار بخواهد شاخصی حرکت کند و حالت دوم که بیشتر مدنظر است، این است که صنایع مختلف نوسان کرده و بازار اصطلاحا دست عوض کند و صنعت‌های مختلف حرکت کرده و به واسطه نوسان بازار بتواند سود برساند. در مجموع؛ در سه ماه آینده تا پایان سال، بازار ارزنده‌ای خواهیم داشت.

بیشتر از اینکه مهم باشد محدوده دقیق شاخص کجا هست، این نکته قابل‌ذکر است که ما استراتژی معاملاتی درستی بر مبنای همین موضوع داشته باشیم. احتمالا بازار قبل از اینکه سوددهی و حرکتش بر مبنای سهام شاخص‌ساز باشد، براساس شناسایی صنعت درست است. اما در مورد شاخص کل باید گفت خیلی زیر محدوده ۱/۵۰۰ هزار واحد نمی‌ماند و احتمال می‌رود تا حوالی سقفی که در سال‌جاری دیده‌ است را دوباره پس بگیرد.

ازسوی دیگر به واسطه تنوع اخبار و شرایط اقتصادی که داریم، مدام شاهد تغییر صنعت پیشتاز و پیشرو هستیم. اگر به طور مثال در گذشته فردی نهایت ۵ سهم را برای یک سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کرد، اکنون باید پرتفوی خود را بین ۷ تا ۱۰ سهم متنوع کند و سهام بیشتری و همچنین تغییرات و تعدیلات بیشتری را در پرتفوی خود استفاده کند تا بتواند سود بیشتری کسب کند. به این ترتیب بازار ما بازاری شده که باید پرتفوی گردانی به صورت فعال اتفاق بیفتد.

در نتیجه به صنعت خیلی خاصی اشاره نمی‌کنیم، حتی شاید صنایعی که وزن آن‌ها در ارزش کل بازار کمتر باشد هم بتوانند حرکت‌‌های خوبی از خود نشان دهند.