کامران قزل گل کارشناس بازار سرمایه با تحلیل اتفاقات موجود در بورس امروز 20 دی‌ماه به خبر بورس گفت:  حجم‌های خوبی در کف قیمتی اغلب سهم‌ها خورده که این موضوع می‌تواند نوید بازگشت بازار به شرایط عادی باشد؛ اما نکته‌ای که در این میان وجود دارد، این است که هیجان همچنان بر بازار غالب است و تا زمانی که از طرف سازمان بورس ، هیچ آموزش یا نظارت جدی وجود نداشته باشد، نمی‌توانیم به روزهای خوب امیدوار باشیم.

البته نکته مهم دیگری که در این میان وجود دارد، نحوه حمایت حقوقی‌ها و همچنین شیوه بازارگردانی در بازار است. از آنجایی که هر دو موضوع فوق، به درستی انجام نمی‌شود، حداقل در کوتاه‌مدت نمی‌توانیم چندان امیدی به نوسان‌گیری داشته باشیم.

در گزارشات نه ماهه شرکت‌ها، اغلب عملکرد مناسبی را ثبت کرده بودند و البته افزایش سرمایه هایی که هر روز تایید می‌شود، عملا شرکت‌ها را بزرگ‌تر کرده ولی به دلیل عدم وجود نقدینگی مناسب در بازار، این سهم‌ها به نظر ارزنده نمی‌آیند که تصور اشتباهی است.

درمجموع باید متذکر شد که در این روزهای بازار، نمی‌توان به سود روزانه و کوتاه‌مدت دل خوش کرد و باید با صبر و آگاهی به سمت سهم‌های میان‌مدت و بلندمدت برویم. البته اقبال بازار در این روزها به تک‌سهم‌ها بیشتر شده که این موضوع هم به دلیل عدم حمایت از بزرگان بازار است.

نکته دیگری که در ارزیابی بازار موثر است، بحث بودجه 1400 است که با کسری بودجه‌ای که به نظر می‌رسد در آن وجود داشته باشد، این موضوع می‌تواند باعث تقویت بازار شود.