عبدالناصر همتی در صفحه شخصی اینستاگرام خود در خصوص متغیرهای پولی گفت: امروز، گزارش تحلیلی آذر ماه بانک مرکزی منتشر شد. دو واقعیت آماری قابل توجه در گزارش رشد ۱۵/۵ درصدی پایه پولی در ۹ ماهه سال جاری و توقف رشد «پول» در آذر ماه و کاهش ۱۰/۳ درصدی رشد ۱۲ ماهه این متغیر در آذر ماه نسبت به آبان ماه است.

وی در مورد این آمار توضیح داد: توقف رشد« پول » و کاهش  رشد دوازده ماهه آن در آذر ماه نسبت به آبان، علامت مهمی از کاهش انتظارات تورمی است. کنترل رشد «پایه پولی»، علیرغم شرایط بی سابقه اقتصادی و انتقال بیشتر فشارهای آن به بانک مرکزی ، اگرچه مطلوب بانک مرکزی نیست، اما اولاً رشد پایه پولی و نقدینگی باید بر اساس شرایط مورد توجه قرار گیرد و ثانیاً، بانک مرکزی برای بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی،محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها را از دی ماه جاری ابلاغ کرده است تا آنچه مقدور است جهت کنترل تورم بکار گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: امروزه، مهمترین دستاورد علم اقتصاد در عرصه سیاست گذاری، شناخت ریشه های تورم و درمان آن است. این مهم، نتیجه سه تغییر مهم و کلیدی بوده است؛ سیاست مالی بر اساس یک قاعده مشخص انجام گیرد. سیاست پولی مستقل و متمرکز بر اهداف مصرح قانونی خود باشد و بانک مرکزی متعهد به هدف کاهش پایدار تورم باشد. 

طبق گفته همتی، برای تحقق این سه امر در کشورهایی که توفیقات مهمی در مهار و کنترل تورم داشته‌اند، نهادهای قانونگذار اجازه هرگونه دخالت و سلطه بر سیاست گذاری پولی را از نهادهای مختلف گرفته است و به طور مشخص، بانک مرکزی را متولی سیاست پولی کرده است؛ لذا استقلال بانک مرکزی صورت قانونی و الزام آور به خود گرفته است.

این اظهارات رئیس کل بانک مرکزی  در حالی است که امروز این بانک در گزارشی به تحولات اقتصاد کلان و اقدامات ضدتورمی بانک مرکزی در آذر سال ۱۳۹۹، پرداخت و اعلام کرد که رشد صفر درصدی پول نسبت به ماه گذشته (آبان ۱۳۹۹) و همچنین کاهش ۱۰.۳ واحد درصدی رشد ۱۲ ماهه این متغیر در آذر سال جاری (۶۹.۷ درصد) نسبت به رشد ۱۲ ماهه منتهی به آبان سال جاری (۸۰ درصد) از کاهش سیالیت سپرده‌ها و ماندگار شدن بیشتر آن‌ها حکایت دارد و خود علامت دیگری از کاهش انتظارات تورمی است.