مهمترین تیتر‌های  روزنامه‌های اقتصادی  چهارشنبه ۸ بهمن ماه به بیان مسائلی همچون دولت تغییر شاکله بودجه را نمی پذیرد، افشاگری های نفتی آقای وزیر، سود صنعت سیمان در جیب دلالان، موج انصراف خودروهای ثبت نامی، می پردازد.

همچنین جولان دلالان در هنگام ورود کالا به کشور، جزئیات افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان، اصلاح ساختار در نقش سرمایه های خارجی، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۸ بهمن ماه به شرح زیر است:

موج انصراف خودروهای ثبت نامی/ جزئیات افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان/ افشاگری‌های نفتی آقای وزیر

موج انصراف خودروهای ثبت نامی/ جزئیات افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان/ افشاگری‌های نفتی آقای وزیر

موج انصراف خودروهای ثبت نامی/ جزئیات افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان/ افشاگری‌های نفتی آقای وزیر

موج انصراف خودروهای ثبت نامی/ جزئیات افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان/ افشاگری‌های نفتی آقای وزیر

موج انصراف خودروهای ثبت نامی/ جزئیات افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان/ افشاگری‌های نفتی آقای وزیر

موج انصراف خودروهای ثبت نامی/ جزئیات افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان/ افشاگری‌های نفتی آقای وزیر

موج انصراف خودروهای ثبت نامی/ جزئیات افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان/ افشاگری‌های نفتی آقای وزیر

موج انصراف خودروهای ثبت نامی/ جزئیات افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان/ افشاگری‌های نفتی آقای وزیر

موج انصراف خودروهای ثبت نامی/ جزئیات افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان/ افشاگری‌های نفتی آقای وزیر

موج انصراف خودروهای ثبت نامی/ جزئیات افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان/ افشاگری‌های نفتی آقای وزیر

موج انصراف خودروهای ثبت نامی/ جزئیات افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان/ افشاگری‌های نفتی آقای وزیر

موج انصراف خودروهای ثبت نامی/ جزئیات افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان/ افشاگری‌های نفتی آقای وزیر