مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اظهار داشت: برای تنظیم بازار گوشت قرمز از ابتدای اسفند، گوشت گوساله منجمد وارداتی با قیمت ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان توزیع می‌شود.

قیمت مرغ و تخم مرغ درچند روز آینده به نرخ مصوب خود خواهد رسید.