در  بورس امروز حقیقی‌ها حدود هزار و ۴۲۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد ۱۰هزار و ۷۳۰میلیارد تومان بود، افراد حقیقی ۹۱درصد یعنی ۹هزار و ۷۸۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان ۱۳درصد از کل معاملات شد.

بیشترین ورود پول حقیقی به بورس و  فرابورس  در سه گروه «فلزات اساسی»، «فرآورده‌های نفتی» و «استخراج کانه‌های فلزی» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «بیمه و صندوق بازنشستگی» و «تجارت عمده فروشی»به نفع حقوقی‌ها تمام شد.

سه نماد «قشهد»، «فولاد» و «کاما» لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقی‌ها نیز بیشتر به «وپاسار»، «فایرا» و «وملل» معطوف بود.

مالکیت حقیقی در ترکیب سهامداری شرکت توسعه معادن و فلزات معادل ۲۵میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقوقی بانک پاسارگاد با برتری حدود ۲۰میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.

امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۲۰۴نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۶۶نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول هزار و ۶۴۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۲۴۰میلیارد تومان بود.

بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی در بورس +جدول

بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی در بورس +جدول