نرخ ارز بین بانکی در 17 فروردین 1400 در حالی اعلام شد که  نرخ ۲۰ ارز با روند صعود کار خود را آغاز کردند.

 نرخ ۴۶ ارز از سوی بانک مرکزی  امروز در حالی اعلام شد که نرخ ۲۰ ارز با روند صعودی، ۱۴ ارز با روند نزولی و ۱۲ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.

افزایش نرخ ۲۰ ارز در بازار بین بانکی

افزایش نرخ ۲۰ ارز در بازار بین بانکی

افزایش نرخ ۲۰ ارز در بازار بین بانکی