شاخص کل بورس تهران ، امروز سه شنبه ۲۰ مهرماه در ابتدای معاملات با افت  ۲ هزار و ۶۶۵ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۴۵۴ هزار واحدی قرار گرفت.

در ساعت ۱۱:۲۵ دقیقه شاخص کل بورس با افت ۳۴ هزار و ۶۳۷ واحد بر روی پله یک میلیون ۴۲۲ هزار واحدی قرار گرفت. شاخص کل هم وزن نیز با افت ۱۱ هزار و ۸۲ واحد بر روی پله ۴۰۲ هزار و ۶۷۶ واحد رسید.

فارس، فولاد و شستا سه نماد با بیشترین تاثیر بر شاخص بورس بوده اند.

سنگین‌ترین صف‌های خرید و فروش سهام در ۲۰ مهر ماه

همچنین سه نماد آریا، زاگرس و شگویا سه نماد با بیشترین تاثیر بر فرابورس هستند. توسن نیز پرتراکنش‌ترین نماد در فرابورس در این لحظات بازار است.