میرهادی رهگشای کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو  با افکارنیوز با اشاره به تنش های اخیر در بازار ارز گفت: به نظر میرسد که در حال حاضر دولت و بانک مرکزی برنامه ویژه ای برای مدیریت بازارهای غیر رسمی ارز نداشته است و همین بازارهای غیر رسمی هستند که قیمت را تعیین می کنند. بخشی از این اختلاف قطعا به دلیل اثرات روانی و انتظارات تورمی به دلیل حذف ارز ترجیحی است و بخشی دیگر نیز به دلیل دور بودن احیای توافق ایران و کشورهای 5+1 است.

وی در ادامه گفت: اما موضوع اصلی آزادی معامله های غیر رسمی کلان ارز چه به صورت اسکناس و چه به شکل معاملات فردایی یا از طریق حواله است که افزایش قیمت ها را روز به روز تشدید می کند و موجب می شود تا فشار افکار عمومی معاملات را تحت تاثیر قرار دهد.

این کارشناس اقتصادی گفت: بدون شک بانک مرکزی باید برای این معاملات کلان غیر رسمی برنامه های مشخصی داشته باشد و جلوی این بازارهای غیر رسمی را بگیرد تا بازارهای رسمی مانند نیما و سنا که صادر کنندگان و وارد کنندگان واقعی در آن حضور دارند و در حال تعامل ارز هستند قیمت گذار اصلی باشند.

رهگشای با رشد صادراتی ایران در چند ماه گذشته اشاره کرد و گفت: این روزها اتفاق جدی در دسترسی ایران به منابع ارزی نیفتاده است و صادرات ما روند صعودی دارند و دسترسی دولت به منابع حاصل از فروش نفت خوب است و در چنین شرایطی ما نباید شاهد موج افزایش نرخ در بازارهای غیر رسمی ارز باشیم. اما همان آزادی معامله و یک فشار تحریکی از افکار عمومی این موج ها را ایجاد می کند.

وی افزود: به صورت کلی مباحث واقعی بازار ارز به عنوان مثال دسترسی دولت به منابع ارزی، پول های بلوکه شده، صادرات غیر نفتی روند خوبی دارند و عملا نباید شاهد یک بی ثباتی در نرخ ارز باشیم این بی ثباتی از جهت تورم انتظاری و بحث دور بودن احیای برجام ایجاد شده است و دلیل آن هم نبود زیر ساخت مناسب در معاملات غیر رسمی ارز است که نباید به این شکل باشد و معاملات کلان ارزی باید در بازارهای رسمی اتفاق بی افتد.

علت عدم ثبات قیمت ارز در بازار

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: دولت و بانک مرکزی باید با رصد معاملات کلان وحکمرانی ریالی که انجام می دهد اجازه این معاملات کلان مخرب را ندهند و آن ها را مسدود کنند اما چون این فضا فراهم است و سال ها هم هست که این فضای غیر رسمی فراهم بوده باعث شده انتظارات در افکار عمومی یک موج مخربی ایجاد کنند و نرخ بازارهای غیر رسمی فاصله خودش را بازارهای رسمی افزایش دهد.