احسان خاندوزی گفت: تلاطم‌های مالی در بخش‌های مختلف اقتصادی عاملی است که مردم از آن رنج می‌برند، این تلاطم‌ها باعث افزایش قیمت بسیاری از دارایی‌ها به صورت نوسانی در بازار ارز و املاک می شوند. تلاطم‌ها توسط یک جریان مالی کوچک، اما پر نفوذ صورت می‌گیرند.  اکثر فعالان اقتصادی، سالم، قانون‌مند و در چارچوب ضوابط عمل می‌کنند، اما بازیگران حداقلی می‌توانند تلاطم‌های زیادی را در بازار‌های اقتصادی ایجاد کنند، که علت بی انضباطی مالی و تورم نیز همین تلاطم‌ها هستند.

به گفته خاندوزی، با همکاری‌های نهاد‌های مالی کشور، مرکز اطلاعات مالی و بانک مرکزی به درجه از نظارت برسیم که جریان‌های مخرب مالی کاهش پیدا کنند، چون نتیجه این جریان‌های مخرب و بی انضباط فشار به فعالان اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم است.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: جریان‌های مالی باید رصد شود، در این راستا از هم افزایی و تقسیم کار ملی استفاده میکنیم همچنین از ظرفیت‌های شورای عالی در وزارت اقتصاد حداکثر بهره را خواهیم برد تا با همگرایی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اشراف را بر جریان‌های مالی مخرب به حداکثر برسانیم تا ثمره آن را به لحاظ شفافیت و کاهش قیمت‌ها در جامعه ببینیم.

تلاطم‌های مالی توسط یک گروه کوچک پر نفوذ صورت می‌گیرند