اقدام مشترک بانک مرکزی و صرافی‌ها برای احیای ثبات اقتصادی

محمد رضا فرزین نوشت: امروز بانک مرکزی و صرافی‌ها اقدامات مشترکی در احیای ثبات اقتصادی در کشور انجام می‌دهند.


او گفت: بانک مرکزی زین پس به بازار آزاد ورود پیدا خواهد کرد و نرخ ساز خواهد بود.

 

 

اقدام مشترک بانک مرکزی و صرافی‌ها برای احیای ثبات اقتصادی