جدول مستمری مددجویان بهزیستی در سال ۱۴۰۲

جدول مستمری مددجویان بهزیستی در سال ۱۴۰۲ منتشر شد. 

با اعلام سازمان بهزیستی و براساس افزایش ۲۰ درصدی مستمری‌ها در سال ۱۴۰۲ از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور ، مبالغ جدید مستمری‌های مددجویان اعلام شد.

جدول میزان مستمری مددجویان بهزیستی در سال ۱۴۰۲

با توجه به اعلام سازمان بهزیستی و افزایش ۲۰ درصدی مستمری‌ها در سال ۱۴۰۲ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، مبالغ جدید مستمری‌های مددجویان بهزیستی اعلام شده است.

این مبالغ مبتنی بر افزایشی ۲۰ درصدی محاسبه شده و در بودجه سال ۱۴۰۲ با درخواست سازمان بهزیستی، سقف افزایش مستمری مددجویان به ۴۰ درصد تعیین شده است.

جدول مستمری مددجویان بهزیستی

 

بر اساس این جدول، میزان مستمری‌های جدید برای مددجویان بهزیستی به‌طور میانگین بین ۲۰ تا ۴۰ درصد زیاد شده است. این مستمری‌ها به زودی به حساب مددجویان واریز خواهند شد.