افزایش ۸ برابری مخاطبین پیامرسان‌های داخلی

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی درمورد آمار استفاده کسب و کار‌ها از پلتفر‌م های داخلی گفت: در طول یک سال و نیم گذشته، مخاطبین پیامرسان‌های داخلی تا ۸ برابر افزایش پیدا کرده است. 

زارع پور افزود: زمینه لازم برای فعالیت کسب و کار‌ها در سکو‌های داخلی بیش از گذشته فراهم شده است.  ساخت ماهواره‌های متعدد را در دستور کار و چندین ماهواره نیز آماده پرتاب داریم.

افزایش ۸ برابری مخاطبین پیامرسان‌های داخلی